Tarieven en Vergoeding


Contractvrije praktijk

Mijn praktijk werkt contractvrij. Dat betekent dat ik bewust geen contracten heb met zorgverzekeraars. Ik werk op een manier die vrij is van voorwaarden die een ander motief hebben dan kwaliteit. Op deze wijze kan ik zo vrij en onafhankelijk mogelijk werken. Meer informatie over contractvrij werken kun je vinden op Contractvrijpsycholoog

Verwijsbrief

Iedereen in Nederland heeft recht op een zorgvergoeding. Om voor vergoeding door jouw zorgverzekeraar in aanmerking te komen, heb je een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig. 

In deze verwijsbrief dienen de volgende punten te worden vermeld

  • Ondertekende verwijzing voor Psychotherapie Affectum
  • Verwijzing voor SGGZ
  • Reden van verwijzing
  • Naam, geboortedatum, adres, BSN 
  • Naam, functie en AGBcode van verwijzer

Tarieven

De zorg die je krijgt wordt per consult berekend. Deze tarieven worden bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De prijs van het consult hangt af van het beroep van de behandelaar, het soort consult (diagnostiek of behandeling) en de duur van het consult. Ik hanteer volledig de tarieven van de NZA

Je ontvangt de nota’s rechtstreeks van de praktijk. Deze dien je zelf te voldoen. Het is mogelijk dat een deel van de therapiekosten vergoed wordt door je zorgverzekeraar. In dat geval kun je de nota’s declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Het percentage van de behandeling dat verzekeringen vergoeden in de ongecontracteerde zorg is afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten.  Indien je een restitutiepolis hebt, krijg je in sommige gevallen 100% van het marktconforme tarief vergoed. Bij een natura- of combinatiepolis wordt de zorg, afhankelijk van welke zorgverzekeraar je hebt, gedeeltelijk vergoed. De vergoeding ligt meestal tussen de 50%-70%. Het overige deel betaal je zelf. Ik adviseer om vóór aanvang van de behandeling jezelf goed te laten informeren over het percentage van de vergoeding. Kijk daarbij ook naar andere mogelijke beperkingen. Bij een toenemend aantal zorgverzekeraars dient er vooraf een machtiging te worden aangevraagd om voor vergoeding in aanmerking te komen. 

In alle gevallen betaal je het wettelijke eigen risico (minimaal € 385). 

Wanneer er na een intakegesprek geen (DSM-V) diagnose gesteld kan worden, dan is er sprake van onverzekerde zorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanpassingsstoornis, specifieke fobie, rouwproblematiek, relatieproblemen en/of andere problemen die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden. Voor onverzekerde zorg geldt een ander tarief, dat het Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) heeft vastgesteld. Voor 2023 is deze €124,16 per sessie van 45 minuten (directe tijd).

Ik wil benadrukken dat je in alle gevallen zelf verantwoordelijk bent voor de betaling van de nota’s!

No Show

Indien je een afspraak wilt annuleren is het van belang dit 24 uur voor de betreffende afspraak te doen. Bij annuleringen binnen 24 uur breng ik € 50 in rekening. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet.

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd (ZPM). Het ZPM houdt in dat je klachten worden vertaald naar een zorgzwaartetypering. Dit gebeurt door middel van de vragenlijst HoNOS+. Deze wordt in de intakefase door mij ingevuld waarmee de zorgzwaarte wordt bepaald. Deze zorgzwaarte bepaalt de hoeveelheid sessies. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik je naar het Zorgprestatiemodel.

Wachttijd

Ik ben een startende praktijk en heb daardoor momenteel geen wachttijd!