Psychotherapie Affectum

Psychotherapie Affectum staat voor een behandeling in een veilige omgeving, waarin de therapeutische relatie centraal staat.

Mijn praktijk biedt individuele behandeltrajecten aan voor klachten die complex zijn en die vaak al langer spelen of terugkeren. De behandelingen zijn zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk.


Mijn Werkwijze      Psychotherapie

Aanbod

Voor wie

Behandeling is mogelijk voor volwassenen die psychische klachten ervaren. Veelvoorkomende klachten zijn:

 • angstklachten
 • stemmingsklachten
 • problemen op het gebied van zelfbeeld
 • problemen op sociaal gebied


 • traumagerelateerde problematiek
 • moeilijkheden op het gebied van hechting
 • persoonlijkheidsproblematiek


Voorwaarden

Indien je intensievere zorg nodig hebt is mijn praktijk niet geschikt. Het is van belang dat je in staat bent redelijk te functioneren in het maatschappelijk leven.

Binnen mijn kleinschalige praktijk heb ik niet voldoende mogelijkheden om passende zorg te bieden wanneer je:

 • SuÏcidaal bent
 • Crisisinterventie nodig hebt
 • Verslavingsprobematiek
 • Antisociale persoonlijkheidsproblematiek
 • Psychotisch dan wel manisch beeld.

 Ik geef geen verklaringen af omtrent het psychisch functioneren.