Mijn Visie

Het zorgvuldig opbouwen van een emotioneel contact staat bij mij in iedere behandeling centraal. Deze therapeutische relatie is een belangrijk middel om tot verandering te komen. Ik onderzoek in de relatie met jou wat er speelt. Het samen op zoek zijn. Dat is voor mij psychotherapie. Nieuwsgierigheid en het nadenken over jezelf wat er van binnen speelt én bij de ander, helpt daarbij.

Bij psychische moeilijkheden staan klachten vaak op de voorgrond en willen mensen daar begrijpelijkerwijs iets aan veranderen. Ik heb in mijn behandelingen dan ook zeker aandacht voor de klacht, maar ik zal me daar niet alléén op richten. Mijn visie is dat klachten vaak een poging zijn om een evenwicht vast te houden. Tijdens de behandeling gaan we op zoek naar onderliggende, vaak lastig te herkennen oorzaken van de klachten.

“Psychotherapie is een zoektocht met een ongewisse afloop”

In mijn behandelingen werk ik integratief. Dat betekent dat ik technieken en methoden van verschillende therapeutische stromingen combineer, welke in verschillende therapeutische theorieën ontwikkeld zijn. Ik maak daarbij onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, Psychodynamische therapie, Cliëntgerichte therapie en EMDR (Eye Movement Desentization and Reprocessing).

Ik ga uit van ieders eigen verantwoordelijkheid. Dat betekent dat je bij aanvang van de behandeling, de moeilijkheden kunt zien als eigen probleem. Iets waarover je zelf de verantwoordelijkheid wilt nemen. Daarbij hoort het zoeken naar jouw eigen aandeel in de moeilijkheden die zijn ontstaan.